Trygghet vid e-handel

E-handel
E-handels företag är företag som säljer varor och tjänster via en butik på internet (Distanshandel). E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder, skillnaden är att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan.

Det finns idag tusentals aktörer som säljer varor & tjänster på Internet i Sverige och de flesta är seriösa. För att skydda dina personuppgifter och andra känsliga uppgifter är det dock viktigt att du vet vem du lämnar uppgifterna till. Du ska känna trygghet i att företaget kommer leverera varor inom avtalad tid och att du kommer kunna få hjälp efter köpet om något skulle vara fel.

Trygghet
Du som konsument skall känna till dina rättigheter när du handlar via internet. Vårt företag är tydlig med vår identitet, har säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar.